JORD

Vi tilbyder håndtering af jord, dvs.: vi tager jordprøver til
analyse og flytning, både administrativ og fysisk,og hvis
jorden ikke kan ligge på den opgravede lokation, tilbyder vi at
opbevare jorden i container til tilladelsen er givet.